Kích thước mét vuông có tác động gì đến giá thuê thiết kế nội thất?